Saltar a contenido
 • Escola Superior de Enxeñería Informática (ESEI)

  Universidade de Vigo

  A Escola Superior de Enxeñaría Informática comezou a súa andaina no ano 1991 como centro de referencia da Universidade de Vigo.A ESEI atópase no Edificio Politécnico do Campus de Ourense e conta cun cadro de persoal de máis de 60 docentes, encargados de impartir titulacións relacionadas coa Enxeñaría Informática.

  Grao en Enxeñaría Informática

  Máster Universitario en Enxeñaría Informática

  Ver a web
 • Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE)

  Universidade de Santiago de Compostela

  A Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) foi creada no ano 2003, sendo o centro docente máis novo da Universidade de Santiago de Compostela cun cadro de persoal que suma máis dun centena de docentes. Acolle as titulacións tecnolóxicas do Campus de Compostela: Enxeñaría Química e Enxeñaría Informática.

  Grao en Enxeñaría Informática

  Dobre Grao en Enxeñaría Informática e en Matemáticas

  Máster en Big Data

  Ver a web
 • Facultade de Informática

  Universidade da Coruña

  A Facultade de Informática ten a súa orixe na Escola Universitaria de Informática que a Universidade de Santiago creou en A Coruña en 1986. Funciona desde 1991, xa como Facultade de Informática, dependente da Universidade da Coruña no seu campus de Elviña. O seu cadro de persoal está formado por algo máis de 180 docentes.

  Grao en Enxeñería Informática

  Máster en Enxeñería Informática

  Ver a web
 • Centros FP

  CB Informática e comunicacións

  CB Informática de oficina

  CM Sistemas informáticos e redes

  CS Administración de sistemas informáticos en rede

  CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

  CS Desenvolvemento de aplicacións web

  Máis info